Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 34, 2003

Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

20-06-2003I 88 kolonihaver og i et fælleshus er der blevet etableret otte forskellige modeller af kildesorterende toiletter uden vandskyl med henblik på at afprøve et bæredygtigt alternativ til såvel kemiske som vandskyllende toiletter med samletank eller kloakering. Erfaringerne med såvel etablering som anvendelse er meget positive. Opsamlet urin er blevet analyseret for en lang række indholdsstoffer. Undersøgelserne har vist, at urinen har et stort indhold af næringsstoffer og er af høj kvalitet.Læs publikation