Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 31, 2003

Økologisk håndtering af spildevand - typeprøvning af komponenter og materiel til opbygning af systemer

13-06-2003

I rapporten gives et forslag til forenkling af de eksisterende prøvningsbetingelser for biologiske klosetter. Desuden er der udarbejdet et forslag til prøvnings- og godkendelsesbetingelser for urinsorterende klosetter

Læs publikation