Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2003

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2002

13-06-2003Årsberetningen indeholder en kort præsentation af Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Årets arbejde i Kemikalieinspektionen med tilsyn og administrative opgaver beskrives. Endelig indeholder årsberetningen en beskrivelse af de strafferetlige afgørelser 2002 indenfor Kemikalieinspektionens tilsynsområde og en oversigt over bødestørrelser for årene 1997-2002.Læs publikation