Miljøstøtte til Østeuropa - Årsberetning 2001

01-06-2003Årsberetningen for 2001 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2001 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet ved bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb mm.Læs publikation