Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 35, 2003

Mere viden om anvendelse af kildesorterende toiletteknologi

20-06-2003Tilbageførsel af næringsstoffer og organisk materiale fra humane restprodukter til landbruget kræver driftsstabile systemkomponenter til opsamling af materialet i acceptable stofkoncentrationer. Projektet sætter fokus på kildesamlende og kildesorterende vakuumtoiletter, kildesamlende og kildesorterende vandskyllende toiletter i kombination med cyklonseparatorer, vandfrie urinaler samt stop i vandskyllende kildesorterende toiletters urinsystem.Læs publikation