Miljøprojekt, 751, 2003

Evaluering af Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

19-06-2003Teknologiprogrammet blev etableret december 1996 i tilknytning til, at amterne fik ansvaret for den offentlige oprydningsindsats på jordforureningsområdet. Programmet skal bidrage til at udvikle nye, effektive og billige afværgeteknologier, som kan bruges til oprydning på de mest almindelige typer af jordforureninger i Danmark. Gennem Teknologiprogrammet har Miljøstyrelsen fra 1996 til udgangen af 2001 ydet tilskud til i alt 112 projekter - 45 feltprojekter og 67 udredningsprojekter - indenfor en beløbsramme på 86,5 mio. kr. Ordningen har fungeret yderst tilfredsstillende og erfaringer og viden fra projekterne, er på god vis videregivet til de faktiske brugere af ordningen - amter og rådgivere. Dette viser den evaluering af ordningen, som KPMG netop har afsluttet.Læs publikation