Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/2003

Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II

27-06-2003

Direkte rådgivning har bidraget til at reducere bedrifternes behandlingsindeks ned under de nuværende måltal, præcis som det har været formålet med virkemidlerne. Der vurderes at være potentiale for yderligere reduktion af pesticidforbruget uden driftsøkonomiske konsekvenser for landmanden, men det kræver nedbrydning af nogle barrierer. Hvis der er et politisk ønske om at reducere pesticidforbruget yderligere, anbefales at den faglige viden suppleres med ændringer i incitamentsstrukturen.

Læs publikation