udenfor serie, 2003

EMAS i Miljøstyrelsen. Miljøredegørelse 1.1-31.12.2002

13-06-2003Miljøstyrelsen blev EMAS-registreret i 2003. Dermed forpligtede Miljøstyrelsen sig til at arbejde systematisk og struktureret med miljøforbedringer. Miljøredegørelsen er en del af denne systematik, idet den dels indeholder en oversigt over de miljøpåvirkninger som Miljøstyrelsen giver anledning til; dels målsætninger for indsatsområder, der kan medvirke til at reducere disse miljøpåvirkninger.Læs publikation