Miljøprojekt, 818, 2003

Betydningen af tørringen i renserier

23-06-2003Mulighederne for mindskelse af restindholdet af kemikalier i renset tekstil er belyst ved 1) et litteraturstudie, 2) interview med installatører og renseriejere og 3)erfaringsudvekslingsmøde med deltagelse af renseriejere, installatører, leverandører til renserier, brancheforening, kommuner, Miljøstyrelsen samt rådgivere. Aktiviteterne resulterede i en række forslag til optimeringer, som umiddelbart kan igangsættes i de fleste renserier. Resultaterne er opsummeret i pjece År udsendt til alle renserier. Pjecen findes som bilag i rapporten.Læs publikation