Miljøprojekt, 836, 2003

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle

22-07-2003Den danske finanssektor har opmærksomheden rettet mod virksomhedernes håndtering af miljøforhold. Mange finansinstitutioner kontrollerer således, om de virksomheder, de låner penge til eller investerer i, overholder miljølovgivningen. Men finanssektoren betragter miljøforhold primært som en risikofaktor, mens der kun i begrænset omfang er tiltro til, at virksomheder, der producerer miljøvenligt, udgør mere rentable investeringer. Hvis man af samfundsmæssige hensyn ønsker, at finanssektoren øger sin fokus på miljøfaktorer i finansielle vurderinger, kan det derfor blive nødvendigt at stimulere markedet med henblik på at skabe tydelige økonomiske incitamenter.Læs publikation