Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 36, 2003

Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller vådkomposteringsanlæg

01-07-2003

To enkeltliggende ejendomme i Nysted Kommune på Lolland har i 2000 fået vakuumtoiletter af ny konstruktion. Toiletterne blev installeret som en del af et projekt, der skal belyse mulighederne for at recirkulere koncentreret spildevand fra vandklosetter til landbruget. I projektrapporten er erfaringerne med de nye toiletsystemer til enkeltejendomme og med ældre fælles vakuumanlæg i sommerhusområder på Lolland og Falster beskrevet. De nye vakuumtoiletsystemer til enkeltejendomme, der er under stadig udvikling, har et meget lavt vand- og strømforbrug. Mange driftsproblemer ved de gamle fælles vakuumanlæg er overvundet. Undersøgelserne tyder på, at det ved hjælp af vakuumtoiletter er muligt at opsamle et produkt, der er egnet til medbehandling på et biogas- eller vådkomposteringsanlæg. I rapporten inddrages også erfaringer fra vores nabolande.

Læs publikation