Miljøprojekt, 824, 2003

Termisk assisteret vakuumekstraktion af PCE. Bilagsrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

10-07-2003En meget kraftig jord- og grundvandsforurening med tetrachlorethylen fra et renseri, er oprenset ved en kombination af vakuumekstraktion og dampinjektion i den umættede zone. Strategien ved dampinjektionen har været, at opvarme den mest forurenede del af jorden nedefra ved hovedsagelig varmeledning. Opvarmningen af kildeområdet har reduceret driftstiden med mere end 2 år og har bidraget til en oprensningsgrad af de lavpermeable siltlag, som ikke er mulig med traditionel "kold ventilation".Læs publikation