Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 39, 2003

Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand

19-07-2003

Næringsstofferne i toiletspildevand kan recirkuleres via kompostering. Det tyder erfaringerne fra et projekt på, som Storstrøms Amt har afviklet. I projektet er der indsamlet erfaringer med installering og brug af et komposttoiletsystem i et enfamiliehus. Et toilet med et lille vandskyl. Der er også indsamlet erfaringer med brugen af et "primitivt" offentligt tilgængeligt komposttoilet, hvor der er mange brugere. Komposteringsprocessen er fulgt de to steder og undersøgelserne viser, at der kan opnås en stor volumenreduktion og et produkt af en god kvalitet, m.h.t. indhold af næringsstoffer og mikroorganismer. Der er dog behov for analyser af kompostens indhold af miljøfremmede stoffer og for en risikovurdering af dets anvendelse som gødning udfra indholdet af mikroorganismer.

Læs publikation