Vejledning fra Miljøstyrelsen, 11/2002, 2003

Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

10-01-2003Denne tekniske vejledning er en revideret version af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1994 om "Tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg" og erstatter dermed den tidligere udgave. Vejledningen har til formål fagligt at støtte kommuner i arbejdet med bl.a. at fastsætte vilkår for tilledning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Samtidig er vejledningen tænkt som støtte for de virksomheder der har behov for at aflede spildevand. Den reviderede udgave af vejledningen er gjort mere brugervenlig; f.eks. er vejledningens liste over vurderede stoffer kraftigt udvidet og beskrivelsen af emner som BAT, "spildevandsteknisk beskrivelse" og kontrol er udbygget. Desuden er der indsat en række eksempler til hjælp for forståelsen af de forskellige emner som vejledningen berører. Endelig er der foretaget en række justeringer og opdateringer af bl.a. princippet for vurdering af organiske stoffers miljøfarlighed.Læs publikation