Status for phthalater

01-01-2003

I 1999 offentliggjorde den daværende regering en "Handlingsplan for at reducere og afvikle anvendelsen af phthalater i blød plast". I handlingsplanen blev det lovet, at den ville blive revideret, når EU-risikovurderingerne foreligger, dog senest om 3 år. Miljøstyrelsen har udarbejdet en status for anvendelsen af phthalater i alle produkter. Statussen indeholder desuden beskrivelse af den nuværende og kommende reguleringer af phthalater, de foreløbige konklusioner fra risikovurderingerne samt de initiativer Miljøstyrelsen har gennemført på området.

Læs publikation