Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/2003

Servicesektorens miljøbelastninger og forbedringspotentiale

27-01-2003

De seneste årtier er servicesektoren vokset. Servicesektoren har også en andel af ressourceforbrug og miljøpåvirkninger. Projektets formål er følgende: - Kortlægning af servicesektorens miljøbelastning - At få identificeret de miljømæssige forbedringspotentialer indenfor udvalgte servicebrancher og opstillet idinter til optimering. - At få opstillet idinter til implementering af en fremtidig miljøindsats. Projektet har desuden til formål at tilvejebringe oplysninger om miljøforhold og forbedringsmuligheder, som Miljøstyrelsen kan anvende ved planlægning af den fremtidige indsats.

Læs publikation