Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/2002, 2003

Redegørelse om jordforurening 2001

21-01-2003Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2001 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2001, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen indeholder oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyningsboringer.Læs publikation