Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 23, 2003

Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn

09-01-2003På Museumsgården på Møn har man med stor succes siden maj 1999 opsamlet kildesorteret humanurin fra besøgende og personale. Der er installeret et nyt sorterende spildevandssystem som led i et projekt, der er iværksat af Storstrøms Amt med henblik på af få belyst, hvordan urin kan recirkuleres i Danmark. I rapporten "Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn" beskrives de positive erfaringer fra driften af systemet og med brugen af toiletter og urinal. Vandbesparelsen har været meget stor, og kvaliteten af den opsamlede urin er høj. I rapporten beskrives også kvaliteten af den opsamlede urinblanding ud fra indholdsstofferne.Læs publikation