Miljøprojekt Nr. 795 2003

Hvad koster støj?

- værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden

Ved hjælp af en husprisanalyse er husprisers sammenhæng med vejstøj analyseret i 8 områder i Storkøbenhavn. En husprisanalyse tager udgangspunkt i, at nærhed til fx en støjende vej indgår som en del af prisen på et hus på linie med bl.a. boligarealet, antal toiletter og husets alder. Ved at opstille en model, hvor de enkelte karakteristika indgår, kan man isolere effekten af en enkelt parameter, her vejstøj, og få en værdi for denne parameter. På baggrund heraf, er det beregnet, at priserne på huse belastet med vejstøj over 55 decibel (dB) beliggende ud til "almindelige" veje falder med 1,2% pr. dB. Det tilsvarende tal for huse beliggende ud til motorveje er 1,6% pr. dB.