Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2003

Vejledning om grønne regnskaber - til virksomheder og miljømyndigheder

10-02-2003

Vejledningen henvender sig til virksomheder, miljømyndigheder og rådgivere og er dels en håndbog i udarbejdelse af grønt regnskab, der lever op til reglerne og dels inspirationsmateriale til de, der ønsker at gå videre end reglerne. Publikationen indeholder herudover vejledning om samarbejdet mellem virksomheder og miljømyndigheder, og kommentarer og fortolkninger til reglerne. Vejledningen giver bl.a. forslag til udvælgelse, opsamling og behandling af data til regnskabet, regnskabspraksis, og den indeholder også kapitler om produkter, transport, miljøledelse og energiledelse, miljøøkonomi og forholdet til årsregnskabsloven.

Læs publikation