Miljøprojekt, 752, 2003

Undersøgelse af kulbrintenedbrydning ved naturlige processer

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-02-2003

På en tidligere tankstation er nedbrydningen af en efterladt benzinforurening i grundvandet undersøgt. Undersøgelsen er baseret på en lang række analyser af grundvandet. Det hele foregår under jorden og udfordringen ligger i at dokumentere, at der sker en tilstrækkelig effektiv naturlig nedbrydning af benzinen i grundvandet. Der er ikke tale om en aktiv afværgeteknik, men om at dokumentere at naturen selv er i stand til at nedbryde/begrænse udbredelsen af benzin i grundvandet. Der har været uenighed om tolkningen af data og dermed også om konklusionerne. Dette illustrerer meget godt problemerne ved at dokumentere naturlige nedbrydningsprocesser uden for laboratoriet.

Læs publikation