Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/2003

Substitution af overfladeaktive og bioakkumulerbare stoffer i vaskemidler

10-02-2003

Projektets overordnede mål har været at nedbringe miljøbelastningen fra industrivaskerier ved at substituere giftige, ikke nedbrydelige og bioakkumulerbare vaskeaktive stoffer. Miljøbelastningen for de kommercielt tilgængelige alternative stoffer er vurderet. Dernæst er de 4 nyudviklede vaskemidler vurderet i forhold til de oprindelige produkter, med hensyn til miljøbelastning og vaskeeffekt. I forbindelse med projektet er der udviklet en testmetode til vurdering af vaskeeffekt.

Læs publikation