Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/2003

Sporstoffer til benzin, diesel- og fyringsolie

03-02-2003Til bestemmelse af om jordforureninger med benzin og dieselolie er nye, og derfor er omfattet af ubetinget oprensningsansvar, overvejes at tilsætte en markør. Rapporten angiver mulige alternativer under hensyntagen til sundheds- og miljømæssige forhold samt analysetekniske forhold, som f.eks. antraquinoner og propylparaben.Læs publikation