Miljøprojekt, 745, 2003

Sorptionsmaterialer til on-site rensning af MTBE-forurenet grundvand - screening

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-02-2003

MTBE-sorptionskapaciteten er undersøgt for 15 forskellige kommercielle produkter. Det er konkluderet, at Filtrasorbeport 400 aktiv kul er det økonomisk set mest favorable produkt til rensning af MTBE-forurenet grundvand. Filtrasorbeport 400 er undersøgt under forhold, der kan have betydning for at vurdere kullenes effektivitet i praksis, bl.a. temperatur, vandtype, pH, tilstedeværelsen af andre forureningsstoffer og der er udført kolonneforsøg for at vurdere kullenes kapacitet under dynamiske betingelser.

Læs publikation