Miljøprojekt, 893, 2003

Risikohåndtering og risikokommunikation

04-02-2003Formålet med projektet er at optimere Miljøstyrelsens håndtering af risikosager, så usikker viden og holdninger til miljø- og sundhedsfaglige risici kommunikeres til omverden med udgangspunkt i tillid, troværdighed, dialog og åbenhed. Ideen er at udvikle et sæt guidelines til medarbejderne. CASA har sammen med Valør & Tinge og TNS Gallup gennemført et litteraturstudie og case-analyser Borgernes holdninger og ønsker er indhentet gennem to fokusgruppemøder og spørgeskemaer.Læs publikation