Miljøprojekt, 766, 2003

Revurdering af emissioner fra kommercielle køleanlæg transportkøl og mobile A/C

21-02-2003

Rapporten omhandler lækagerater inden for supermarkeds-anlæg og bilers aircondition. Konklusionen er, at der ikke er grund til at ændre på FN's klimapanels standardværdi på 30% lækage årligt for bilers airconditionanlæg, mens den årlige lækagerate for supermarkedsanlæg kan ændres fra 17% til 10%. De nye lækagerater benyttes fremover i emissions-opgørelserne for de industrielle drivhusgasser HFC'er.

Læs publikation