Udenfor serie, 2003

Renere luft - den danske indsats

13-02-2003

Søer uden fisk, færre dyre- og plantearter, mindre høstudbytte, sygdomme og for tidlige dødsfald. Luftforurening kan have mange forskellige skadelige virkninger. Gennem en målrettet indsats både i EU og indenfor FN er det lykkedes at begrænse eller løse en række af disse problemer. Senest er der med vedtagelsen af FNs såkaldte Gøteborg-protokol taget et stort skridt frem mod at begrænse luftforureningen i hele Europa. Tilbage står dog flere uløste problemer. Trafikken i byerne er stadig en kilde til belastning af menneskeligt sundhed. Dioxin og andre farlige forbindelser udgør fortsat en trussel mod dyr og mennesker. Nedbrydningen af ozonlaget er ikke definitivt bremset. Og det måske største problem, risikoen for at påvirke jordens klima gennem udsendelse af drivhusgasser, er stadig uløst. Denne pjece gør status over den danske indsats mod luftforurening.

Læs publikation