Miljøprojekt, 762, 2003

Priser og risici på internationale markeder for de fleksible mekanismer

26-02-2003Formålet med denne rapport er at beregne de forventede ligevægtspriser på fleksible mekanismer i Kyoto-aftalens første budgetperiode i 2008-12 samt ligevægtspriser på EU's kvotemarked i 2005-07. Beregningerne kan sammen med anden information bruges til at vurdere i hvilket omfang, at det er samfundsøkonomisk anbefalelsesværdigt at anvende fleksible mekanismer i Danmarks klimastrategi. Beregningerne foretages ved hjælp af Copenhagen Economics' klimamodel, CECM, der til lejligheden er udvidet med et modul til at foretage såkaldte Monte Carlo-simulationer. Således gennemføres en stor mængde beregninger for at afdække betydningen af en række usikre forudsætninger.Læs publikation