Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/2003

Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding/-pumpning

20-02-2003

Der er i projektet gennemført en undersøgelse af betydningen af fænomenet barometerånding for indholdet af nikkel i grundvandet i kalkmagasinerne på Østsjælland. Det er således i projektet dokumenteret at barometerånding er en væsentlig proces ved frigivelsen af nikkel til grundvandet, og at processen er knyttet til nærområdet omkring den pågældende vandindvindingsboring. I arbejdsrapporten konkluderes at problemet for vandforsyningerne kan minimeres gennem planlægning af driften af vandforsyningen og relativt enkle tekniske løsninger.

Læs publikation