Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/2003

Miljø og sundhed hænger sammen

28-02-2003Hensigten med rapporten er at skabe et opdateret overblik over og en forståelse for, på hvilken måde udsættelse for miljøfaktorer kan påvirke befolkningens sundhed. Rapporten omfatter dels en omtale af konkrete sundhedsskadelige effekter, som kan være en følge af udsættelse for miljøfaktorer og dels en beskrivelse af, hvordan befolkningen typisk udsættes for miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden negativt. Derudover peger rapporten på konkrete kilder, hvor miljøfaktorerne opstår eller findes samt deres betydning. Endelig beskriver rapporten myndighedernes indsats og samarbejde på de konkrete delområderLæs publikation