Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 26, 2003

Kortlægning af indhold af visse kemiske stoffer i rullemadrasser

01-02-2003Vejledningen giver i tilknytning til Miljøstyrelsens "Generel branchevejledning for forurenede grunde" anvisninger for undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede træimprægneringsgrunde. Anlæg og processer, som ofte er anvendt er beskrevet. Undersøgelsesteknik, risikovurdering og afværgeteknik er beskrevet. Hidtige erfaringer fra oprydninger på træimprægneringsgrunde er opsummeret.Læs publikation