Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 24, 2003

Fosforrensning ved filteranlæg

28-02-2003Projektet har gennem praktiske forsøg afprøvet 2 nye metoder til fjernelse af fosfor i husspildevand. Der er foretaget målinger på et biologisk sandfilteranlæg med fældningsudstyr og et Natur-Reneport-anlæg. Resultaterne af undersøgelsen er positive.Læs publikation