Miljøprojekt, 749, 2003

Dampoprensning under en bygning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-02-2003

Fjernelse af jord- og grundvandsforurening ved hjælp af damp har vundet frem de seneste 5 - 10 år. I efteråret 2000 gennemførte Nordjyllands Amt og NIRAS en dampoprensning af en tidligere renserigrund i Aalborg med henblik på at afhjælpe indeklimaproblemer. Oprensningen er foretaget under bygninger. Der er fjernet ca. 1.000 kg PCE og terpentin ved oprensningen, svarende til ca. 99% af forureningen i kildeområdet. Oprensningsperioden var ca. 4 måneder.

Læs publikation