Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8/2003

Beregninger af CO2-tiltag på transportområdet

26-02-2003Miljøstyrelsen har bedt COWI om at foretage samfundsøkonomiske beregninger for en række forskellige virkemidler inden for transportsektoren. I den forbindelse har COWI dels foretaget en overordnet screening af mulige tiltag, og dels gennemført beregninger af reduktionspotentialer og -omkostninger for en række virkemidler.Læs publikation