Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2003

Aktørseminar om integreret miljø- og energiledelse

21-02-2003Rapporten er essensen af et aktørseminar Miljøstyrelsen gennemførte i september 2002. Formålet var dels at gøre status for indførelse af integrerede energiledelses og miljøledelsessystemer i industrien og dels at få et nuanceret billede af barrierer og muligheder for systemintegration. På Aktørseminaret drøftedes en lang række problemstillinger. En række aktiviteter, der var bred tilslutning til kunne fremme integration af de to ledelsessystemer har efterfølgende givet anledning til at Miljøstyrelsen har igangsat projekter på disse områderLæs publikation