Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 78, 2003

Væksthusarbejderes eksponering over for det mikrobiologiske bekæmpelsesmiddel Verticillium lecanii som funktion af arbejdsprocesser

19-12-2003

Formålet ved projektet var at undersøge væksthusarbejderes eksponering over for det biologiske bekæmpelsesmiddel Verticillium lecanii som funktion af udvalgte arbejdsprocesser fra midlet blev udbragt, og til planterne var salgsklare. Det konkluderes, at der blev frigjort sporer af V. lecanii til luften under arbejdsprocesser, som lå tidsmæssigt efter udbringningen af det mikrobiologiske middel. Endvidere, at det mikrobiologiske middel blev spredt til andre dele af gartneriet end der, hvor udbringningen af midlet blev foretaget. endvidere viser resultaterne, at væksthusarbejderne blev eksponeret dermalt, hvor hænderne var mest udsatte, og respiratorisk, hvor der under nogle arbejdsprocesser blev frigivet store mængder sporer. Derimod havde udbringsningsmetoderne dypning, hydraulisk eller tågesprøjtning ingen væsentlig indflydelse på ovenstående.

Læs publikation