Miljøprojekt, 872, 2003

Oprensning af PCE ved kemisk oxidation med kaliumpermanganat

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

18-12-2003En grundvandsforurening med tetrachorethylen fra et renseri er forsøgt oprenset med kemisk oxidation ved brug af kaliumpermanganat. Oprensningsforsøget har vist, at der er sket en næsten fuldstændig oprensning både horisontalt og vertikalt i selve injektionsområdet. I nedstrøms retning, er der også sket en væsentlig oprensning, men der er stadig en restforurening knyttet til de mere finkornede lag.Læs publikation