Miljøprojekt, 878, 2003

Miljøzoner og effekter

15-12-2003

Som led i en beskrivelse af virkemidler til reduktion af partikelforureningen i Danmark har COWI for Miljøstyrelsen gennemført en overordnet vurdering af effekterne af en miljøzone med krav i form af enten en aldersgrænse eller et krav om partikelfilter, der skulle gælde for alle tunge køretøjer i det indre København. Denne rapport udgør dokumentationen for vurderingen, hvilket også omfatter en beskrivelse af forudsætningerne for miljøzonen

Læs publikation