Miljøprojekt, 870, 2003

Miljø og forbrugeradfærd

19-12-2003Projektet analyserer, hvilke barrierer der forhindrer forbrugerne i at gå fra viden til handling i forhold til miljø som et element i det daglige indkøb og kommer med forslag til hvorledes aktørerne i detailhandlen kan motiveres til at benytte sig af forskellige virkemidler. Den største barriere for at inddrage miljøhensyn er prisen,. En anden stor barriere er manglende viden hos forbrugeren.Læs publikation