Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 79, 2003

Måling af bioaerosoler under udbringning af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler og ved efterfølgende arbejdsprocesser i potteplanter

19-12-2003

Formålet med projektet var at kvantificere koncentrationen af to mikrobiologiske bekæmpelsesmidler i luften under udbringning i væksthuse og undersøge, om der frigøres levende sporer til luften under efterfølgende arbejdsprocesser. Under afvejning og udbringning af de mikrobiologiske midler blev der målt koncentrationer af levende sporer i luften på 9,4 x 103 til 5,4 x 104 CFU/m3, hvilket kan forårsage øje- og næseirritation. Der blev registreret levende sporer i luften under alle efterfølgende arbejdsprocesser. De fundne værdier var meget lave, men tilstedeværelsen af levende sporer i luften op til 10 uger efter udbringningen antyder, at V.lecanii kan etablere sig i plantekulturen. Det kan imidlertid ikke afgøres, om disse sporer frigives til luften fra planterne under arbejdsprocesserne, eller om sporerne er udtryk for en generel "baggrundsstøj", som stammer fra tidligere sprøjtninger andre steder i gartneriet

Læs publikation