Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/2003

Frivillige aftaler som værktøj til at reducere CO2-udslippet fra trafikken

10-12-2003

Frivillige aftaler mellem staten og kommuner kan være et effektivt værktøj til at dele arbejdet med at reducere transportsektorens CO2-udslip. Kommunale virkemidler vil teoretisk kunne reducere CO2-udslippet med næsten 500.000 tons, som med en her-og-nu-investering er beregnet til at koste godt 600 mio. kr. i direkte kommunale omkostninger. Prisen pr. sparet ton CO2 ved at anvende kommunale virkemidler er imidlertid gennemsnitsligt noget højere end ved at anvende de virkemidler, der indgår til Danmarks Klimastrategi. I det lys vil det være svært at retfærdiggøre en indsats med snævert fokus på CO2. Men der åbnes andre perspektiver ved at fokusere på lokale trafik- og miljøgevinster, der kan opnås parallelt med CO2-gevinster.

Læs publikation