Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/2003

Emissioner af SO2 og NOx fra kraftværker

19-12-2003Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store fyringsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en vurdering af de reelle røggaskoncentrationer.Læs publikation