Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støvemissioner fra diffuse kilder

08-12-2003

Baggrundsdokumentet anbefaler en maksimal bidragsværdi på 0,133 g/m2/døgn for uopløseligt støvfald til brug for kontrol af diffuse støvudslip. Inden der fastsættes en grænseværdi bør der på baggrund af rapportens anbefalinger indhentes mere viden om konsekvensen for specifikke anlæg. Rapporten gennemgår desuden mulighederne for reduktion af støvemissioner fra diffuse kilder og opstiller en række principper for drifts-vilkår, der har til formål at minimere udslip af diffuse støvemissioner.

Læs publikation