Miljøprojekt, 874, 2003

Anvendelse af halogenfri flammehæmning i fiberarmerede polyethylen folier

19-12-2003I sommeren 2003 afsluttede Dansk Polymercenter, Icopal Plastic Membranes A/S og Fiberline Composites A/S med støtte fra Miljøstyrelsen "Renere produkt Projekt Bromfri". Projektet har haft til formål at nedsætte brugen af halogenerede flammehæmmere - dvs. flammehæmmere som indeholder klor og brom - ved at demonstrere anvendelse af alternativer i en række konkrete anvendelser. Det er vist, at det for visse anvendelser er muligt helt at fjerne eller kraftigt reducere tilsætningen af halogenerede flammehæmmere i en umættet polyesterprofil og i en tynd polyethylen presenning uden væsentlige ændringer i produktionsbetingelserne, produktegenskaberne eller produkternes konkurrencedygtighed.Læs publikation