Vurdering af konsekvenser af forslaget til nyt badevandsdirektiv fra EU, dateret 24.10.2002

21-08-2003

Rapporten belyser konsekvenserne med hensyn til antal forkastede badevandsstationer i udvalgte amter, hvis forslaget til nyt badevandsdirektiv fra EU (udkast af 24. oktober 2002) gennemføres. Konsekvenserne sammenholdes med konsekvenserne ved anvendelse af den gældende danske kontrolmetode. Desuden analyseres historiske badevandsanalyser for at finde betydende årsager til høje forekomster af fækale colibakterier i badevandsprøver i Danmark. Formålet med analyserne er at kvantificere de enkelte årsagers betydning for badevandskvaliteten. Hermed fås et redskab til en mere målrettet indsats for forbedring af badevandskvaliteten samt et redskab til en eventuel naturlig forklaring af et højt indhold af fækale colibakterier.

Læs publikation