Miljøprojekt, 845, 2003

Undersøgelse af effekten af intervention på børns eksponering for bly

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

26-08-2003Børn udsættes for bly, når de leger i børnehaver med blyforurenet jord. I to børnehaver med lettere blyforurenet jord havde børnene mere bly på hænderne, end børn i en kontrolbørnehave uden blyforurening. Efter renovering af legearealerne, inklusive udskiftning af toplaget af jorden, faldt mængden af bly på hænderne markant. Jordudskiftning af begrænset omfang kan således føre til, at børns udsættelse for bly formindskes. Hvorvidt det er en langtidsholdbar løsning kan kun opfølgende målinger vise.Læs publikation