Miljøprojekt, 829, 2003

Statistik for metalemballage 2001

21-08-2003Der blev i 2001 separat indsamlet ca. 8.400 tons metalemballager i Danmark til genanvendelse. Forbruget af metalemballager var 43.000 tons svarende til et forbrug på knap 8 kg/person. Der blev indsamlet 20 % af den forbrugte metalemballagemængde. Brugte stålemballager udgjorde ca. 85 % af den indsamlede mængde og aluminiumemballager udgjorde de resterende 15 %. Den indsamlede mængde er den samme som i 2000. Mængden af metalemballage, der genanvendelse, via forbrændingsjern er ikke medtaget i statistikken. Den samlede genanvendelse var i 2001 på 40%.Læs publikation