Miljøprojekt, 826, 2003

Statistik for glasemballage 2001

21-08-2003Der blev i 2001 indsamlet 132.000 tons glasemballager i Danmark, hvilket svarer til 24,7 kg/indbygger. Forbruget af glasemballager var 200.000 tons svarende til et forbrug på 37,4 kg/indbygger. Der blev indsamlet 66% af den forbrugte glasemballagemængde. Af den indsamlede glasemballage blev 130.000 tons genanvendt. 47% af glasemballagerne var hele flasker, der blev afsat til genpåfyldning. De resterende 53% blev omsmeltet til ny emballage.Læs publikation