Miljøprojekt, 828, 2003

Metodeudvikling og -validering kationiske detergenter

25-08-2003Rapporten beskriver en metode for adskillelse af 3 deter- genttyper: nonioniske, kationiske og anioniske. Analysen forløber i følgende trin: opkoncentrering, genopløsning, separation og detektion. Hvert enkelt trin er optimeret enkeltvis. Metoden har en detektionsgrænse på 10 for spildevand, en genfinding på ca. 90 % og en repeterbarhed på 6,2 % for en spiket naturlig prøve. Metoden er en videre udvikling af tyske standard DIN 38409 Teil 20, men mængden af chloroform til udrystning er reduceret til det halve.Læs publikation