Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 33, 2003

Indikatorer og Effektvurdering

Del 2: Præsentation af prototypen

27-08-2003

Projektrapporten beskriver en prototype af en database, som kan anvendes til at opsamle data fra enkeltprojekter fra Program for renere produkter. De indsamlede data kan derefter danne grundlag for løbende vurdering af programresultater samt fungere som datagrundlag for uafhængige evalueringer. Til projektet hører en hovedrapport, der bl.a. beskriver "state of the art" indenfor danske og europæiske erfaringer med indikatorer i forhold til den produktorienterede miljøpolitik.

Læs publikation